27.4.15

Walking through the mountains near Monte Frio.